Botanik


Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı’nda yürütülen bilimsel çalışmalar ağırlıklı olarak;

  •      Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
  •      Bitki Sistematiği
  •      Ekoloji
  •      Etnobotanik ve Paleoetnobotanik (Arkeobotanik)
  •      Tıbbi Bitkiler
  •       Zehirli Bitkiler

konuları üzerinedir.

Botanik ABD Öğretim Elemanları

Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR

Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr.