Hakkımızda

Hakkımızda


Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2009 yılında eğitim-öğretime başlayan Biyoloji Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Bölümde Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Akademik kadrosu 3 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 akademik personelden oluşmaktadır. Bölüm bünyesinde araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü 8 adet araştırma ve 2 adet öğrenci laboratuarı vardır. Bölümümüzde ağırlıklı olarak; bitki ve hayvan sistematiği, biyolojik mücadele, ekoloji, hayvan fizyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji ve moleküler sistematik konularında araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler üniversiteler, kamu veya özel sağlık kurumlarındaki araştırma ve tahlil laboratuvarları, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler, Çevre Etki Değerlendirme veya Biyoteknoloji alanında hizmet veren veya laboratuar cihaz ve malzeme satışı yapan tüm firmalarda çalışabilmektedirler.


Misyonumuz

Bilimin temel ilkelerini benimsemiş, yaratıcı, üretken, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygı gösteren, farkındalık duygusuna sahip nitelikli biyologlar yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde takip edilen ve talep gören, yayınları ile bilimsel ilerlemeye katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası işbirliği ile üniversitemizin gelişiminde etkin rol oynayan bir birim olmaktır.