Zooloji

Tanıtım

Zooloji Anabilim Dalı 2008 yılında Biyoloji Bölümü içinde bir anabilim dalı olarak kurulmuştur.  Zooloji Anabilim Dalı hayvanlar dünyasındaki çeşitliliği hücresel boyuttan, tür boyutuna kadar ele alıp türler arasındaki ilişkileri evrimsel akrabalıklarını dikkate alarak morfolojik ve moleküler boyutta inceler. Bu kapsamda; moleküler hücre biyolojisi, hücre biyokimyası, immünobiyoloji, hayvan embriyolojisi, hayvan histolojisi, elektron mikroskobisi, histokimya, toksikoloji, hayvan fizyolojisi, populasyon genetiği, hayvan ekolojisi, yaban hayatı, entomoloji, hayvan taksonomi ve sistematiği, moleküler sistematik gibi temel alanlarda araştırma, inceleme, planlama ve üretim yapar.

Zooloji Anabilim Dalının Misyonu: Biyoloji’nin bir alt dalı olan Zooloji Anabilim Dalı çağdaş ve evrensel normlarda bilim insanı yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Bu bağlamda misyonu; hayvanlar alemindeki çeşitliliği ve dinamikleri molekül, tür ve ekosistem boyutunda algılamış, alanında neden sonuç ilişkisi kurabilen, edindiği bilimsel kazanımları uygulamaya ve güncel gereksinmelere yansıtma kabiliyetini kazanmış bilim insanlarını topluma kazandırmaktır.

Zooloji Anabilim Dalının Vizyonu: Bilimsel gelişmeler ışığında, geleneksel ve günümüz Zooloji bilgisi arasında köprü kurar. Diğer disiplinler ile oluşturulan bilimsel bağlar sayesinde modern yaklaşımlar geliştirir. Bu doğrultuda evrensel normlarda, hayvanlarla ilgili araştırma, planlama ve üretim yapma yeteneğini kazanmış, ülkenin ve bilim dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefler.

Zooloji Anabilim Dalında Yürütülen Çalışmalarla İlgili Anahtar Kelimeler: Hücre biyolojisi, Hayvan Fizyolojisi, Histokimya, Toksikoloji, Popülasyon genetiği, Taksonomi ve Sistematik, Moleküler sistematik, Biyoçeşitlilik

Zooloji ABD Öğretim Elemanları