Genel Biyoloji

Tanıtım

Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Biyolojinin çeşitli alt disiplinlerine geniş çalışma konuları sunmaktadır.

Bu Anabilim Dalında; 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesi bulunmakta olup Bakteriyoloji, Mikoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Popülasyon Biyolojisi ve Biyolojik Mücadele gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Biyoloji alanında kariyer ve eğitim için bahsi geçen çalışma konularında sağlam temel unsurlar sunmaktadır.


Genel Biyoloji ABD Öğretim Elemanları