Moleküler Biyoloji

Moleküler biyoloji, canlı organizmaların hücresel faaliyetlerini, işleyişlerini ve mekanizmaların işleyişleri sırasında gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonları moleküler düzeyde inceleyen ve genetik temellerini araştıran bir bilim dalıdır. Hücre biyolojisi, genetik, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji, bitki genetiği vebiyoenformatik gibi bilim dallarını içine alarak hızla gelişmekte olan bir alandır. 1 yardımcı doçent’ingörev yaptığı anabilimdalında, model ve biyolojik membranların yapı ve fonksiyonlarının araştırılması, protein yapı, fonksiyon ve kararlılık çalışmaları, çeşitli ilaçların membranlarla etkileşimi, radyasyonun biyolojik dokulara etkilerinin araştırılması vb. konularda çalışmalar yapılmaktadır.