Hidrobiyoloji

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye’deki sucul ekosistemler üzerine araştırmalar yürütmektedir. Anabilim dalı bünyesinde yürütülen araştırmalar ihtiyoloji alanında yoğunlaşmış olup, özellikle Pseudophoxinus crassus ve Cobitis gibi endemik  ve Pseudorasbora parva,  Atherina boyeri,  Carassius gibelio, Cyprinus carpio gibi istilacı tatlısu balık türlerinin yaşam döngüleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir.  Bu balıkların ülkemizdeki çeşitli populasyonlarında  beslenme, büyüme ve üreme biyolojileri, ekolojik ilişkileri ve populasyon yapıları araştırılmaktadır. Hidrobiyoloji Anabilim Dalında 1 doçent ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2 personel görev yapmaktadır.