Botanik

Botanik Anabilim Dalı, bitkileri inceleyen biyolojinin geniş bir bilim dalıdır. Anabilim Dalı bünyesinde, kurak ve yarı kurak sahalarda ekosistem ve restorasyon ekolojisi konularında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etnobotanik, tıbbi bitkiler ve floristik alanlarında çalışılmalar yapılmaktadır. Botanik Anabilim Dalında 1 Doçent görev yapmaktadır.