Zooloji

Zooloji Anabilim Dalı, hayvanları toplu olarak ele alan ve inceleyen biyolojinin bir dalıdır. Zooloji, tıptan, ziraattan ve tüm hayvansal organizmaların morfolojisi ve fizyolojisine kadar tüm alanları ilgilendirmekte, bu alanlarda yapılacak herhangi bir araştırma biyoloji ve dolayısıyla zooloji kapsamına girmektedir. Anabilim dalı bünyesinde, Türkiye bal arılarının mtDNA ve bazı morfolojik özellikleri bakımından karşılaştırılmasına yönelik ve sıçanlarda iskemi-reperfüzyon aritmilerinin mekanizması ve önlenmesine yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Zooloji Anabilim Dalında 1 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2 personel görev yapmaktadır.