Genel Biyoloji

Genel Biyoloji Anabilim Dalı, temel bilimlerin vazgeçilmez parçası olan biyolojinin geniş araştırma alanlarını içermektedir. Anabilim dalı bünyesinde yürütülen araştırmalar su mikrobiyoloji, antimikrobiyal aktivite, fungal sistematik, gıda mikrobiyolojisi, bakteriyel identifikasyon, Popülasyon genetiği, moleküler sistematik ve denizel biyoçeşitlilik, bu çalışma alanlarına ek olarak biyolojik mücadele ajanı entomopatojenik nematodlar üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Genel Biyoloji Anabilim Dalında 1 profesör, 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 3 personel görev yapmaktadır.