Hidrobiyoloji

Tanıtım

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, Limnoloji ve İhtiyoloji alanlarında bilimsel çalışmaların yürütüldüğü bir bilim dalıdır.

Anabilim Dalında; 1 Profesör ve 1 Dr. Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.  Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Limnoloji Araştırma Laboratuvarı’nda içsu balıklarının biyolojisi, taksonomisi, sucul biyoçeşitlilik, yabancı-istilacı sucul türler  ve su kalitesinin sucul canlılar üzerine etkileri konularında çalışmalar yürütülmektedir. Limnoloji Laboratuvarı’nda yürütülen araştırmalar TÜBİTAK ve DÜBAP destekli projelerle sürdürülmekte olup; anabilim dalı personelinin ve lisans üstü öğrencilerinin katılımı ile 2 TÜBİTAK, 5 DÜBAP projesi tamamlanmış, 1 DÜBAP projesi devam etmektedir. Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen araştırma çalışmaları ile 2018-2021 yılları arasında 1 Doktora, 4 Yüksek Lisans öğrencisi lisans üstü öğrenimini tamamlamış bulunmaktadır. Halen lisans üstü öğrenimine devam eden 1 doktora 1 yüksek lisans öğrencisi mevcuttur.  


Hidrobiyoloji ABD Öğretim Elemanları