Moleküler Biyoloji

Moleküler biyoloji, canlı organizmaların hücresel faaliyetlerini, işleyişlerini ve mekanizmaların işleyişleri sırasında gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonları moleküler düzeyde inceleyen ve genetik temellerini araştıran çok kapsamlı ve sürekli gelişen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Hücre biyolojisi, genetik, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji, bitki genetiği ve biyoenformatik gibi bilim dallarını içine alarak hızla gelişmekte olan bir alandır.

1 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi’nin görev yaptığı anabilimdalında, propolisin kemoterapinin yarattığı tahbirat üzerindeki koruyucu etkilerinin araştırılması, delibalın karaciğer ve beyin dokularındaki etkilerinin tespit edilmesi, sistemik inflamasyonun beyin dokusu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, model ve biyolojik membranların yapı ve fonksiyonlarının araştırılması, protein yapı, fonksiyon ve kararlılık çalışmaları, çeşitli ilaçların membranlarla etkileşimi, vb. konularda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda, farklı örneklerden bakteriyal izolasyon çalışmaları, bakteriyal izolatların moleküler teknikler ile tanımlanması ve endüstriyel kullanım imkanlarının değerlendirilmesi, bakteriyel izolatların antimikrobiyal ürün üretme yeteneklerinin ve enzim üretme kapasitelerinin belirlenmesi, bakteriyal kökenli antimikrobiyal ürünlerin ve enzimlerin saflaştırılarak karakterize edilmesi, probiyotik özellikli bakterilerin moleküler tanımlanması gibi bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde, disiplinlerarası vizyon ve bilgiler kullanarak farklı çalışma imkanlarının oluşturulduğu iki donanımlı laboratuvar bulunmaktadır. Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı öncülüğünde çok sayıda BAP ve TÜBİTAK projesi yürütülmüş ve yürütülmektedir.


Moleküler Biyoloji ABD Öğretim Elemanları